Missie en Visie – MVO

De Haan Facilitaire Diensten groep is de verzamelnaam van een drietal vakgespecialiseerde bedrijven welke als zusterbedrijven nauw onderling met elkaar samenwerken om onze opdrachtgevers te ontzorgen.

Missie
De Haan Facilitaire Dienstengroep levert met de dienstverlening op deskundige en proactieve wijze een bijdrage aan een schone en representatieve werk- en leefomgeving. Dit doet zij constant met aandacht voor de opdrachtgever en medewerkers en door een constructieve, integere en mensgerichte aansturing.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid naar onze samenleving en ons milieu. Daarom werken wij uitsluitend samen met leveranciers die middelen en materialen leveren met de hoogst mogelijke milieuvriendelijkheid.
Ook bieden wij werkgelegenheid aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Uit ervaring constateren wij dat deze doelgroep met juiste begeleiding een nuttige en respectvolle invulling kunnen leveren aan werkplekken binnen onze dienstverleningen.

Door het realiseren van een optimaal rendement streven wij naar een verantwoorde, duurzame en op continuïteit gerichte bedrijfsvoering.

Onze kernwaarden;

• Betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en onze medewerkers
• Transparantie
• Integriteit
• Vakmanschap
• Gastheer- / gastvrouwschap
• Innovatie
• Creëren van meerwaarde door het leveren van meerdere dienstverleningen naar onze opdrachtgevers

Visie
Als bedrijvengroep willen wij een betrouwbare, professionele en innovatieve dienstverlener zijn voor onze opdrachtgevers. Hierbij onderscheiden wij ons door goed werkgeverschap, korte communicatie lijnen en een constructieve mensgerichte aansturing van onze dienstverleningen. Dit willen wij bereiken door:

• Transparante langdurige samenwerkingsverbanden met onze opdrachtgevers
• Tevreden en vak-opgeleide medewerkers
• Optimaal rendement met verantwoorde investeringen en risico’s

MVO
Als organisatie hebben wij milieu, duurzaamheid en onze sociale rol binnen de maatschappij in ons bedrijfs fundament verankerd. Wij werken uitsluitend samen met leveranciers die middelen en materialen leveren met de hoogst mogelijke milieuvriendelijkheid. De bedrijfsvoering en de aanschaf van bedrijfsmiddelen worden gedaan met oog voor energiebesparing en vermindering van CO2 uitstoot. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bieden wij werkgelegenheid. De intensieve samenwerking met een aantal SW bedrijven zijn hier het bewijs van. Daarnaast ondersteunt onze organisatie een aantal maatschappelijke organisaties die een actieve bijdrage leveren aan een betere wereld en leefomgeving.


De Haan Facilitaire Dienstengroep sponsort sinds oktober 2019 Hulphond Nederland.

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de helpende hand. De inzet van hulphonden voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. We hebben ruim dertig jaar ervaring in het trainen en opleiden van hulphonden. Daarmee is Hulphond Nederland
uitgegroeid tot een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer beperkingen en zorgvragen hulphonden inzet.

Expertisecentrum
Hulphonden van Hulphond Nederland worden met respect voor het welzijn van de hond zo
breed mogelijk opgeleid door onze deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel
zeventig verschillende vaardigheden aan te leren. Binnen het Hulphond Expertisecentrum
worden aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken ontwikkeld. Zo kunnen we de
allerbeste hulphonden opleiden. Voortdurend worden met inzet van het Expertisecentrum
nieuwe mogelijkheden ontwikkelt en getest waarbij hulphonden van dienst kunnen zijn.
Hulphond Nederland heeft voor iedereen de juiste hulphond!

Doelgroepen
De hulphonden van Hulphond Nederland worden opgeleid als steun en toeverlaat voor
mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS).
Ook jongeren met gedrags- of emotionele problemen, psychiatrische problematiek,
ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen
blijken gebaat bij de inzet van hulphonden. In samenwerking met diverse jeugdzorgcentra
heeft Hulphond Nederland hiervoor het unieke therapieprogramma ‘Met Kop en Staart’
ontwikkeld. Zo helpen hulphonden jaarlijks honderden kinderen en volwassenen én hun
omgeving aan een betere kwaliteit van leven.