Woningcorporatie Parteon kiest voor AlcmariA schoonmaakbedrijf en HSO Schoonmaakservice

Na een intensieve aanbesteding waar 16 schoonmaakbedrijven deel van uitmaakte, heeft woningcorporatie Parteon gekozen
om per 1 januari 2017 het schoonmaak en glasonderhoud uit te laten voeren door deze twee bedrijven.
De aanbesteding bestond uit drie percelen te weten; Zaanstreek zuid, Zaanstreek Noord en de kantoorlocaties.
Perceel zuid is gegund aan AlcamariA en perceel noord inclusief de kantoren aan HSO.

Doorslaggevende redenen voor Parteon om uiteindelijk voor deze twee bedrijven te kiezen waren; kwaliteitsborging,
communicatie op alle niveaus, ontzorgen van de opdrachtgevers en visionaire kijk op de dienstverlening.
De contracten zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Jaarlijks zal er een evaluatie plaatsvinden waarbij getoetst
zal worden of aan de vooraf bepaalde KPI’s is voldaan.

Aan de contract ondertekentafel Vincent Schouten (Commercieel Directeur AlcmariA), Wilma Wisse (manager wonen
Parteon), John de Haan (Algemeen Directeur HSO)