De Haan FD Groep sponsort Hulphond Nederland

De Haan Facilitaire Dienstengroep sponsort sinds oktober 2019 Hulphond Nederland.

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de helpende hand. De inzet van hulphonden voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. We hebben ruim dertig jaar ervaring in het trainen en opleiden van hulphonden. Daarmee is Hulphond Nederland
uitgegroeid tot een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer beperkingen en zorgvragen hulphonden inzet.

Expertisecentrum
Hulphonden van Hulphond Nederland worden met respect voor het welzijn van de hond zo
breed mogelijk opgeleid door onze deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel
zeventig verschillende vaardigheden aan te leren. Binnen het Hulphond Expertisecentrum
worden aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken ontwikkeld. Zo kunnen we de
allerbeste hulphonden opleiden. Voortdurend worden met inzet van het Expertisecentrum
nieuwe mogelijkheden ontwikkelt en getest waarbij hulphonden van dienst kunnen zijn.
Hulphond Nederland heeft voor iedereen de juiste hulphond!

Doelgroepen
De hulphonden van Hulphond Nederland worden opgeleid als steun en toeverlaat voor
mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS).
Ook jongeren met gedrags- of emotionele problemen, psychiatrische problematiek,
ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen
blijken gebaat bij de inzet van hulphonden. In samenwerking met diverse jeugdzorgcentra
heeft Hulphond Nederland hiervoor het unieke therapieprogramma ‘Met Kop en Staart’
ontwikkeld. Zo helpen hulphonden jaarlijks honderden kinderen en volwassenen én hun
omgeving aan een betere kwaliteit van leven.