Auteursarchief: Jacqueline Walraven

Taaltraining bij HSO Schoonmaakservice i.s.m. Voorwaartz

“Voldoende taalvaardigheid is essentieel”

“Voldoende taalvaardigheid is essentieel” 06-12-2013Voorwaartz Taaltraining & Coaching wijst op de verlenging van de regeling voor de tegemoetkoming in de kosten van taaltrajecten.

Werkgevers kunnen werknemers die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen, een taaltraject Nederlandse taal laten volgen. Gelet op de noodzaak dat werknemers de Nederlandse taal kunnen spreken en begrijpen, en het succes van de bij cao ingestelde maatregel, heeft het RAS-bestuur besloten de regeling te continueren. De tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten is gemaximeerd tot 4.000 euro per taaltraject.

Verbloemen
Wilma Dingemans, manager ad interim van schoonmaakbedrijf DSG uit Tilburg: “Er wordt meer van onze medewerkers gevraagd. Soms staan ze met meerderen op een project, maar we verwachten dat ze ook alleen een klus kunnen klaren. Je slechte taalvaardigheid ‘verbloemen’ door je collega de werkinstructies te laten lezen, het overleg met de klant te laten doen en de werkbon laten invullen is er niet meer bij. Voldoende taalvaardigheid is essentieel. Niet alleen in de wederzijdse en wederkerige aspecten van de relatie tussen werknemer en werkgever, ook klanten verwachten een toereikende taalbeheersing van medewerkers. In een facilitair dienstverlenende organisatie vind ik het vanzelfsprekend dat je als vakkracht communicatief voldoende uit de voeten kunt.”

Vergoeding
Stichting RAS heeft een vergoeding van maximaal 4.000 euro per werknemer ter beschikking gesteld om medewerkers de kans te geven hun taalniveau op het gebied van spreken en luisteren tot op A2-niveau op te hogen. Voorwaartz Taaltraining & Coaching voert in dit kader taaltrainingen uit. Marijn Schoormans, docente NT2 (Nederlands als tweede taal): “Voorwaartz heeft al bijna tien jaar ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van trajecten Nederlands op de werkvloer. Onze taallessen voor schoonmakers en glazenwassers zijn praktisch en toegankelijk voor de medewerkers. Het is op de branche én op de medewerkers afgestemd maatwerk.”

Onmisbaar
Zo volgt een Hongaarse werknemer op dit moment een RAS-traject bij Voorwaartz. Deze Hongaar, Norbert, is in dienst bij Paulusse uit Ulvenhout. “Omdat Norbert overdag onmisbaar is op zijn werk en qua niveau nog niet in een andere groep te plaatsen is, krijgt hij de eerste periode van zijn traject individueel les. Dat gebeurt op vrijdag laat in de middag. We passen onze werkwijze én lestijden aan de wensen en mogelijkheden van de bedrijven en medewerkers aan, óók als dat betekent dat we in het weekeind of ’s avonds werken.”

Buiten de regeling
Om de subsidie te kunnen krijgen moeten het bedrijf en de medewerkers aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het bedrijf moet werken volgens de cao die geldt in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Schoormans: “De medewerker moet gealfabetiseerd zijn en mag uiteraard nog niet over taalniveau A2 beschikken, aangezien dit het einddoel is.” Voorwaartz heeft binnen de kaders van de RAS-regeling een intakeprocedure met erkende toetsen samengesteld. Hiermee wordt vastgesteld wat het huidige taalniveau van de verschillende medewerkers is. Schoormans: “We komen medewerkers tegen die analfabeet zijn zonder dat de collega’s daar iets van weten. Het zou mooi zijn als de RAS ook hen zou ondersteunen vaardiger te worden op taalgebied. Nu vallen ze nog buiten de regeling. Dat is jammer.”

Papierwerk
Er komt nogal wat papierwerk kijken bij het aanvragen van de RAS-vergoeding. Voorwaartz helpt bedrijven bij het doen van de aanvraag en biedt de mogelijkheid de regeling zo goed mogelijk te benutten. Dingemans: “De vergoeding van de verleturen is voor ons aantrekkelijk. Toch blijft het plannen van de lessen een gepuzzel. Het is erg fijn dat er flexibel ingespeeld wordt op onze mogelijkheden, en de lessen gegeven worden op momenten dat wij mensen kunnen missen.” Voorwaartz voert binnen de kaders van de RAS-regeling niet alleen taaltrajecten uit bij de eerder genoemde DSG en Paulusse, maar ook onder andere bij HSO Schoonmaakservice en bij Van Alem Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. Schoormans: “We leren zo een aantal mooie bedrijven kennen. De werkdruk is erg hoog in deze branche, de markt stelt hoge eisen. Op veel plaatsen is er nog steeds behoefte mensen die het Nederlands beter beheersen dan ze nu doen.”