De Haan FD Groep sponsort Hulphond Nederland

De Haan Facilitaire Dienstengroep sponsort sinds oktober 2019 Hulphond Nederland.

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de helpende hand. De inzet van hulphonden voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. We hebben ruim dertig jaar ervaring in het trainen en opleiden van hulphonden. Daarmee is Hulphond Nederland
uitgegroeid tot een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer beperkingen en zorgvragen hulphonden inzet.

Expertisecentrum
Hulphonden van Hulphond Nederland worden met respect voor het welzijn van de hond zo
breed mogelijk opgeleid door onze deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel
zeventig verschillende vaardigheden aan te leren. Binnen het Hulphond Expertisecentrum
worden aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken ontwikkeld. Zo kunnen we de
allerbeste hulphonden opleiden. Voortdurend worden met inzet van het Expertisecentrum
nieuwe mogelijkheden ontwikkelt en getest waarbij hulphonden van dienst kunnen zijn.
Hulphond Nederland heeft voor iedereen de juiste hulphond!

Doelgroepen
De hulphonden van Hulphond Nederland worden opgeleid als steun en toeverlaat voor
mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS).
Ook jongeren met gedrags- of emotionele problemen, psychiatrische problematiek,
ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen
blijken gebaat bij de inzet van hulphonden. In samenwerking met diverse jeugdzorgcentra
heeft Hulphond Nederland hiervoor het unieke therapieprogramma ‘Met Kop en Staart’
ontwikkeld. Zo helpen hulphonden jaarlijks honderden kinderen en volwassenen én hun
omgeving aan een betere kwaliteit van leven.

 

 

HSO als erkend leerbedrijf

Sinds 19 november 2018 is HSO een samenwerking aangegaan met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Via de site van SBB kunnen scholen en leerlingen van het MBO kijken of er binnen HSO actuele stageplekken beschikbaar zijn; www.s-bb.nl/

HSO Schoonmaakservice start bij Spa Sport Hotel Zuiver Amsterdam

 

 

 

 

 

 

Per 1 september 2018 is HSO Schoonmaakservice BV, onderdeel van De Haan
Facilitaire Dienstengroep, verantwoordelijk voor de schoonmaakonderhoud van
Spa Sport Hotel Zuiver te Amsterdam. Het betreft een meerjarige
overeenkomst.

Op de foto v.l.n.r.: Sarine Udinga (Spa Zuiver), Hasan Kilmamas (Spa Zuiver), Frank van
den Bruele (Spa Zuiver), John de Haan (HSO), Ernest Boateng (HSO), Danny Cornelissen
(HSO), Rens Sakko (HSO) en Mo Beija (HSO).

De opdracht omvat het dagelijks schoonmaak -/glas en gevelonderhoud van de binnen
en buiten spa, sauna’s, zwembaden, wellnesscentrum, fitness, de verkeersruimten,
restaurants en de housekeeping van het hotel. Het totaal schoon te houden oppervlak
omvat circa 12.000 vierkante meter.

Uniek project

De keuze voor HSO is volgens het persbericht gemaakt op basis van het gepresenteerde
plan van aanpak, de werkwijze, communicatie cyclus, inzet van hospitality, het gebruik
innovatieve van middelen en materialen alsmede de ervaring. Directeur van De Haan
Facilitaire Dienstverlening John de Haan vertelt: “het aanbestedingstraject heeft ruim
een jaar in beslag genomen waarbij de opdrachtgever zeer zorgvuldige afwegingen heeft
gemaakt. Bij het schoonmaakproces van een dergelijk omvangrijk project met een grote
diversiteit aan afwerkmaterialen, dagelijkse vervuiling en een hoge hygiëne eis, komt
meer kijken dan bij het schoonmaken van een winkelcentrum of kantoorpand.”

Combinatie specialisaties

De Haan besluit: “onze organisatie heeft al veel ervaring met schoonmaak van dergelijke
omvangrijke complexen (HSO reinigt ook Sportcomplex Koning Willem Alexander in
Hoofddorp en Sportfondsen Haarlemmermeer), maar dit project is een uitdaging op zich,
mede omdat ‘s ochtends om 09:00 uur de deuren open gaan voor de gasten en alles spic
en span moet zijn. Alle specialisaties van de onder De Haan Facilitaire Dienstengroep
opererende dochterbedrijven (schoonmaak, specialistische reiniging en housekeeping
van hotels) worden in dit project gecombineerd.”

Woningcorporatie Parteon kiest voor AlcmariA schoonmaakbedrijf en HSO Schoonmaakservice

Na een intensieve aanbesteding waar 16 schoonmaakbedrijven deel van uitmaakte, heeft woningcorporatie Parteon gekozen
om per 1 januari 2017 het schoonmaak en glasonderhoud uit te laten voeren door deze twee bedrijven.
De aanbesteding bestond uit drie percelen te weten; Zaanstreek zuid, Zaanstreek Noord en de kantoorlocaties.
Perceel zuid is gegund aan AlcamariA en perceel noord inclusief de kantoren aan HSO.

Doorslaggevende redenen voor Parteon om uiteindelijk voor deze twee bedrijven te kiezen waren; kwaliteitsborging,
communicatie op alle niveaus, ontzorgen van de opdrachtgevers en visionaire kijk op de dienstverlening.
De contracten zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Jaarlijks zal er een evaluatie plaatsvinden waarbij getoetst
zal worden of aan de vooraf bepaalde KPI’s is voldaan.

Aan de contract ondertekentafel Vincent Schouten (Commercieel Directeur AlcmariA), Wilma Wisse (manager wonen
Parteon), John de Haan (Algemeen Directeur HSO)

Elf medewerkers HSO Schoonmaakservice behalen taaldiploma

Op 31 oktober hebben medewerkers van HSO Schoonmaakservice uit Purmerend hun certificaten ontvangen voor het Nederlandse Taaltraject, die zij allen met goed gevolg hebben afgesloten. Een mooie prestatie!

“Uiteraard zijn we erg trots op onze medewerkers en hebben we ze in het zonnetje gezet. Totaal hebben 11 van de 11 medewerkers het certificaat voor het Nederlandse Taaltrajec behaald!”, reageert Sabine Slot, senior medewerker bedrijfsbureau, enthousiast. HSO Schoonmaakservice doorliep dit traject samen met Voorwaartz Taaltraining & Coaching en maakte gebruik van de RAS-regeling.

De-Haan-Schoonmaak-geslaagden-oktober-2014

HSO Schoonmaakservice is gespecialiseerd in het schoonhouden van kantoren, onderwijs- en zorginstellingen, grootwinkelbedrijven, winkelcentra en wooncomplexen en Verenigingen van Eigenaars. De facilitair dienstverlener uit Purmerend is Lloyds NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd, NEN 4400-1 gecertificeerd, OSB Keurmerk en is lid van de Vereniging Schoonmaak Research.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

 

Hierbij verklaart HSO Schoonmaakbedrijf BV de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de
schoonmaak- en glazenwasser branche in de organisatie toe te passen.

Om de doelstellingen van de code te realiseren zijn de volgende inspanningen geleverd op het
gebied van goed werkgever- en opdrachtnemerschap:
HSO Schoonmaakbedrijf BV wordt aangesproken in de rol als opdrachtnemer en werkgever. De
kernwoorden hierbij zijn: veilig, zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar.

Code verantwoordelijk marktgedrag – Schoonmaak en Glazenwassers Branche

Schoonmaakcontract Sportplaza en HSO Schoonmaakservice

Foto ondertekening SKWA

In aansluiting op een eerdere ondertekening van een intentie verklaring, is afgelopen woensdag 5 februari jl., het contract ondertekend voor het uitvoeren van de schoonmaak en aanvullende facilitaire diensten tussen Sportfondsen/Sportplaza Haarlemmermeer en De Haan Facilitaire Dienstengroep.

De opdracht omvat de schoonmaak van het hagelnieuwe en prestigieuze sportcomplex Koning Willem Alexander, bestaande uit 3 zwembaden, een gezins recreatiebad, een sporthal van 1700 m2 en een turnhal.
Tevens omvat de opdracht de schoonmaak van de horeca, het sauna complex, de fysio afdeling en de turnvereniging Pax.
Separaat daar aan worden er 14 sportzalen schoon gehouden van in totaal 4.300 m2
Naast de schoonmaak o.b.v. 7 dagen per week zal de dienstverlening in hoge mate gekarakteriseerd worden door Hospitality.

Op de foto van links naar rechts;
Rens Sakko (Operationeel manager, De Haan facilitaire Dienstengroep) Sabine Slot (Bedrijfsbureau, De Haan facilitaire Dienstengroep) John de Haan (Algemeen directeur, De Haan facilitaire Dienstengroep) Sebo Luursema (Statutair directeur, Sportfondsen Koning Willem Alexander bv) Eugene van Loon (Operationeel directeur, Sportfondsen Koning Willem Alexander bv) en Arjan Draaisma (Algemeen directeur, Sportplaza/Sportfondsen Haarlemmermeer

MVGM Vastgoedmanagement en HSO Schoonmaakservice tekenen mantelovereenkomst

MVGM Vastgoed management en HSO Schoonmaakservice bv (onderdeel van De Haan Facilitaire Diensten groep) hebben op 11 februari jl., in Rijswijk de mantelovereenkomst ondertekend voor verdere samenwerking en uitbreiding van de portefeuille schoonmaak en dienstverlening voor kantoren en winkelcentra.

Op de foto (l) Bram Keijsers (inkoopmanager MVGM) (r) John de Haan (algemeen directeur, De Haan Facilitaire Dienstengroep)

Op de foto (l) Bram Keijsers (inkoopmanager MVGM) (r) John de Haan (algemeen directeur, De Haan Facilitaire Dienstengroep)