HSO Schoonmaakservice start bij Spa Sport Hotel Zuiver Amsterdam

 

 

 

 

 

 

Per 1 september 2018 is HSO Schoonmaakservice BV, onderdeel van De Haan
Facilitaire Dienstengroep, verantwoordelijk voor de schoonmaakonderhoud van
Spa Sport Hotel Zuiver te Amsterdam. Het betreft een meerjarige
overeenkomst.

Op de foto v.l.n.r.: Sarine Udinga (Spa Zuiver), Hasan Kilmamas (Spa Zuiver), Frank van
den Bruele (Spa Zuiver), John de Haan (HSO), Ernest Boateng (HSO), Danny Cornelissen
(HSO), Rens Sakko (HSO) en Mo Beija (HSO).

De opdracht omvat het dagelijks schoonmaak -/glas en gevelonderhoud van de binnen
en buiten spa, sauna’s, zwembaden, wellnesscentrum, fitness, de verkeersruimten,
restaurants en de housekeeping van het hotel. Het totaal schoon te houden oppervlak
omvat circa 12.000 vierkante meter.

Uniek project

De keuze voor HSO is volgens het persbericht gemaakt op basis van het gepresenteerde
plan van aanpak, de werkwijze, communicatie cyclus, inzet van hospitality, het gebruik
innovatieve van middelen en materialen alsmede de ervaring. Directeur van De Haan
Facilitaire Dienstverlening John de Haan vertelt: “het aanbestedingstraject heeft ruim
een jaar in beslag genomen waarbij de opdrachtgever zeer zorgvuldige afwegingen heeft
gemaakt. Bij het schoonmaakproces van een dergelijk omvangrijk project met een grote
diversiteit aan afwerkmaterialen, dagelijkse vervuiling en een hoge hygiëne eis, komt
meer kijken dan bij het schoonmaken van een winkelcentrum of kantoorpand.”

Combinatie specialisaties

De Haan besluit: “onze organisatie heeft al veel ervaring met schoonmaak van dergelijke
omvangrijke complexen (HSO reinigt ook Sportcomplex Koning Willem Alexander in
Hoofddorp en Sportfondsen Haarlemmermeer), maar dit project is een uitdaging op zich,
mede omdat ‘s ochtends om 09:00 uur de deuren open gaan voor de gasten en alles spic
en span moet zijn. Alle specialisaties van de onder De Haan Facilitaire Dienstengroep
opererende dochterbedrijven (schoonmaak, specialistische reiniging en housekeeping
van hotels) worden in dit project gecombineerd.”

Woningcorporatie Parteon kiest voor AlcmariA schoonmaakbedrijf en HSO Schoonmaakservice

Na een intensieve aanbesteding waar 16 schoonmaakbedrijven deel van uitmaakte, heeft woningcorporatie Parteon gekozen
om per 1 januari 2017 het schoonmaak en glasonderhoud uit te laten voeren door deze twee bedrijven.
De aanbesteding bestond uit drie percelen te weten; Zaanstreek zuid, Zaanstreek Noord en de kantoorlocaties.
Perceel zuid is gegund aan AlcamariA en perceel noord inclusief de kantoren aan HSO.

Doorslaggevende redenen voor Parteon om uiteindelijk voor deze twee bedrijven te kiezen waren; kwaliteitsborging,
communicatie op alle niveaus, ontzorgen van de opdrachtgevers en visionaire kijk op de dienstverlening.
De contracten zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Jaarlijks zal er een evaluatie plaatsvinden waarbij getoetst
zal worden of aan de vooraf bepaalde KPI’s is voldaan.

Aan de contract ondertekentafel Vincent Schouten (Commercieel Directeur AlcmariA), Wilma Wisse (manager wonen
Parteon), John de Haan (Algemeen Directeur HSO)

Elf medewerkers HSO Schoonmaakservice behalen taaldiploma

Op 31 oktober hebben medewerkers van HSO Schoonmaakservice uit Purmerend hun certificaten ontvangen voor het Nederlandse Taaltraject, die zij allen met goed gevolg hebben afgesloten. Een mooie prestatie!

“Uiteraard zijn we erg trots op onze medewerkers en hebben we ze in het zonnetje gezet. Totaal hebben 11 van de 11 medewerkers het certificaat voor het Nederlandse Taaltrajec behaald!”, reageert Sabine Slot, senior medewerker bedrijfsbureau, enthousiast. HSO Schoonmaakservice doorliep dit traject samen met Voorwaartz Taaltraining & Coaching en maakte gebruik van de RAS-regeling.

De-Haan-Schoonmaak-geslaagden-oktober-2014

HSO Schoonmaakservice is gespecialiseerd in het schoonhouden van kantoren, onderwijs- en zorginstellingen, grootwinkelbedrijven, winkelcentra en wooncomplexen en Verenigingen van Eigenaars. De facilitair dienstverlener uit Purmerend is Lloyds NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd, NEN 4400-1 gecertificeerd, OSB Keurmerk en is lid van de Vereniging Schoonmaak Research.

Schoonmaakcontract Sportplaza en HSO Schoonmaakservice

Foto ondertekening SKWA

In aansluiting op een eerdere ondertekening van een intentie verklaring, is afgelopen woensdag 5 februari jl., het contract ondertekend voor het uitvoeren van de schoonmaak en aanvullende facilitaire diensten tussen Sportfondsen/Sportplaza Haarlemmermeer en De Haan Facilitaire Dienstengroep.

De opdracht omvat de schoonmaak van het hagelnieuwe en prestigieuze sportcomplex Koning Willem Alexander, bestaande uit 3 zwembaden, een gezins recreatiebad, een sporthal van 1700 m2 en een turnhal.
Tevens omvat de opdracht de schoonmaak van de horeca, het sauna complex, de fysio afdeling en de turnvereniging Pax.
Separaat daar aan worden er 14 sportzalen schoon gehouden van in totaal 4.300 m2
Naast de schoonmaak o.b.v. 7 dagen per week zal de dienstverlening in hoge mate gekarakteriseerd worden door Hospitality.

Op de foto van links naar rechts;
Rens Sakko (Operationeel manager, De Haan facilitaire Dienstengroep) Sabine Slot (Bedrijfsbureau, De Haan facilitaire Dienstengroep) John de Haan (Algemeen directeur, De Haan facilitaire Dienstengroep) Sebo Luursema (Statutair directeur, Sportfondsen Koning Willem Alexander bv) Eugene van Loon (Operationeel directeur, Sportfondsen Koning Willem Alexander bv) en Arjan Draaisma (Algemeen directeur, Sportplaza/Sportfondsen Haarlemmermeer

MVGM Vastgoedmanagement en HSO Schoonmaakservice tekenen mantelovereenkomst

MVGM Vastgoed management en HSO Schoonmaakservice bv (onderdeel van De Haan Facilitaire Diensten groep) hebben op 11 februari jl., in Rijswijk de mantelovereenkomst ondertekend voor verdere samenwerking en uitbreiding van de portefeuille schoonmaak en dienstverlening voor kantoren en winkelcentra.

Op de foto (l) Bram Keijsers (inkoopmanager MVGM) (r) John de Haan (algemeen directeur, De Haan Facilitaire Dienstengroep)

Op de foto (l) Bram Keijsers (inkoopmanager MVGM) (r) John de Haan (algemeen directeur, De Haan Facilitaire Dienstengroep)

Taaltraining bij HSO Schoonmaakservice i.s.m. Voorwaartz

“Voldoende taalvaardigheid is essentieel”

“Voldoende taalvaardigheid is essentieel” 06-12-2013Voorwaartz Taaltraining & Coaching wijst op de verlenging van de regeling voor de tegemoetkoming in de kosten van taaltrajecten.

Werkgevers kunnen werknemers die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen, een taaltraject Nederlandse taal laten volgen. Gelet op de noodzaak dat werknemers de Nederlandse taal kunnen spreken en begrijpen, en het succes van de bij cao ingestelde maatregel, heeft het RAS-bestuur besloten de regeling te continueren. De tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten is gemaximeerd tot 4.000 euro per taaltraject.

Verbloemen
Wilma Dingemans, manager ad interim van schoonmaakbedrijf DSG uit Tilburg: “Er wordt meer van onze medewerkers gevraagd. Soms staan ze met meerderen op een project, maar we verwachten dat ze ook alleen een klus kunnen klaren. Je slechte taalvaardigheid ‘verbloemen’ door je collega de werkinstructies te laten lezen, het overleg met de klant te laten doen en de werkbon laten invullen is er niet meer bij. Voldoende taalvaardigheid is essentieel. Niet alleen in de wederzijdse en wederkerige aspecten van de relatie tussen werknemer en werkgever, ook klanten verwachten een toereikende taalbeheersing van medewerkers. In een facilitair dienstverlenende organisatie vind ik het vanzelfsprekend dat je als vakkracht communicatief voldoende uit de voeten kunt.”

Vergoeding
Stichting RAS heeft een vergoeding van maximaal 4.000 euro per werknemer ter beschikking gesteld om medewerkers de kans te geven hun taalniveau op het gebied van spreken en luisteren tot op A2-niveau op te hogen. Voorwaartz Taaltraining & Coaching voert in dit kader taaltrainingen uit. Marijn Schoormans, docente NT2 (Nederlands als tweede taal): “Voorwaartz heeft al bijna tien jaar ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van trajecten Nederlands op de werkvloer. Onze taallessen voor schoonmakers en glazenwassers zijn praktisch en toegankelijk voor de medewerkers. Het is op de branche én op de medewerkers afgestemd maatwerk.”

Onmisbaar
Zo volgt een Hongaarse werknemer op dit moment een RAS-traject bij Voorwaartz. Deze Hongaar, Norbert, is in dienst bij Paulusse uit Ulvenhout. “Omdat Norbert overdag onmisbaar is op zijn werk en qua niveau nog niet in een andere groep te plaatsen is, krijgt hij de eerste periode van zijn traject individueel les. Dat gebeurt op vrijdag laat in de middag. We passen onze werkwijze én lestijden aan de wensen en mogelijkheden van de bedrijven en medewerkers aan, óók als dat betekent dat we in het weekeind of ’s avonds werken.”

Buiten de regeling
Om de subsidie te kunnen krijgen moeten het bedrijf en de medewerkers aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het bedrijf moet werken volgens de cao die geldt in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Schoormans: “De medewerker moet gealfabetiseerd zijn en mag uiteraard nog niet over taalniveau A2 beschikken, aangezien dit het einddoel is.” Voorwaartz heeft binnen de kaders van de RAS-regeling een intakeprocedure met erkende toetsen samengesteld. Hiermee wordt vastgesteld wat het huidige taalniveau van de verschillende medewerkers is. Schoormans: “We komen medewerkers tegen die analfabeet zijn zonder dat de collega’s daar iets van weten. Het zou mooi zijn als de RAS ook hen zou ondersteunen vaardiger te worden op taalgebied. Nu vallen ze nog buiten de regeling. Dat is jammer.”

Papierwerk
Er komt nogal wat papierwerk kijken bij het aanvragen van de RAS-vergoeding. Voorwaartz helpt bedrijven bij het doen van de aanvraag en biedt de mogelijkheid de regeling zo goed mogelijk te benutten. Dingemans: “De vergoeding van de verleturen is voor ons aantrekkelijk. Toch blijft het plannen van de lessen een gepuzzel. Het is erg fijn dat er flexibel ingespeeld wordt op onze mogelijkheden, en de lessen gegeven worden op momenten dat wij mensen kunnen missen.” Voorwaartz voert binnen de kaders van de RAS-regeling niet alleen taaltrajecten uit bij de eerder genoemde DSG en Paulusse, maar ook onder andere bij HSO Schoonmaakservice en bij Van Alem Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. Schoormans: “We leren zo een aantal mooie bedrijven kennen. De werkdruk is erg hoog in deze branche, de markt stelt hoge eisen. Op veel plaatsen is er nog steeds behoefte mensen die het Nederlands beter beheersen dan ze nu doen.”