Privacyverklaring

De Haan Facilitaire Dienstengroep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De informatie over de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in het uitgebreide privacy
beleid van De Haan. Dit beleid wordt aan alle medewerkers van De Haan kenbaar gemaakt, en is
ook op te vragen via j.walraven@dehaanfdgroep.nl

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft
u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek
naar info@hso-schoonmaak.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De
Haan Facilitaire Dienstengroep zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.

Privacyverklaring DHFDG