De Haan Facilitaire Diensten groep is de verzamelnaam van een drietal vak gespecialiseerde bedrijven welke als zusterbedrijven nauw onderling met elkaar samenwerken om onze opdrachtgevers te ontzorgen.

Missie
De Haan Facilitaire Dienstengroep levert met de dienstverlening op deskundige en proactieve wijze een bijdrage aan een schone en representatieve werk- en leefomgeving. Dit doet zij constant met aandacht voor de opdrachtgever en medewerkers en door een constructieve, integere en mensgerichte aansturing.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid naar onze samenleving en ons milieu. Daarom werken wij uitsluitend samen met leveranciers die middelen en materialen leveren met de hoogst mogelijke milieuvriendelijkheid.
Ook bieden wij werkgelegenheid aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Uit ervaring constateren wij dat deze doelgroep met juiste begeleiding een nuttige en respectvolle invulling kunnen leveren aan werkplekken binnen onze dienstverleningen.

Door het realiseren van een optimaal rendement streven wij naar een verantwoorde, duurzame en op continuïteit gerichte bedrijfsvoering.

Onze kernwaarden;

  • Betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en onze medewerkers
  • Transparantie
  • Integriteit
  • Vakmanschap
  • Gastheer- / gastvrouwschap
  • Innovatie
  • Creëren van meerwaarde door het leveren van meerdere dienstverleningen naar onze opdrachtgevers

Visie
Als bedrijvengroep willen wij een betrouwbare, professionele en innovatieve dienstverlener zijn voor onze opdrachtgevers. Hierbij onderscheiden wij ons door goed werkgeverschap, korte communicatielijnen en een constructieve mensgerichte aansturing van onze dienstverleningen. Dit willen wij bereiken door:

  • Transparante langdurige samenwerkingsverbanden met onze opdrachtgevers
  • Tevreden en vak-opgeleide medewerkers
  • Optimaal rendement met verantwoorde investeringen en risico’s